Satanizam religija savremenog čoveka


Satanizam religija savremenog čoveka
Ime autora:
Staško Stojković

Ime biblioteke:
Posebna izdanja

Naziv knjige:
Satanizam religija savremenog čoveka

Jezik:
Srpski

Pismo:
Ćirilično

Povez:
Broširani

Cena:
800.00

Klupska cena:
600.00

Opis:

Savremena civilizacija Zapada došla je do svog duhovnog kraja, do poživo-tinjenog čoveka, otupelih osećanja sa pusti-njom u duši. Takvo unutrašnje duhovno sta-nje modernog čoveka ne može se definisati kao zdravo, već kao bolesno stanje duha, kao duhovna bolest koja je zahvatila većinu čovečanstva, a čiji su simptomi blud, pede-rastija, narkomanija, kriminal, nedostatak roditeljske ljubavi, razaranje porodice i pad nataliteta, povećan broj samoubistva, pedofilija, stres, zamor, apatija, egoizam. Ova duhovna bolest, koja je tako sna-žno zahvatala savremenog čoveka i popri-mila razmere epidemije, čak pandemije, zove se satanizam.