Poreklo masonerije


Poreklo masonerije
Ime autora:
Branko Đukić

Ime biblioteke:
Posebna izdanja

Naziv knjige:
Poreklo masonerije

Jezik:
Srpski

Pismo:
Ćirilično

Povez:
Broširani

Cena:
1400.00

Klupska cena:
1200.00

Opis:

Metodološki, najobuhvatnije napisana istorija masonerije koja počinje iscrpnim istoijskim pregledom masonske mitologije i pregledom religija sveta na čijim osnovama se razvijala masonerija. Istorijski okvir svih ovih dešavanja zaokružuje temu ne samo hronoški već i u odnosu na savremenu poziciju masonerije u svetu. Teško je napisati knjigu o fenomenu masonerije jer je to tema o kojoj "svi sve znaju." Malo je reći da je samo u dvadesetom veku napisano nekoliko hiljada knjiga, u rasponu od ozbiljnih razmatranja do fantastičnih "otkrića" i religiozno netrpeljivih i diskvalifikatorskih tekstova. Ovaj nedostatak uočio je autor Branko Đukić. Shvatajući da ima mnogo onih koje interesuje ova tema, da su se pojavile nove generacije čitalaca koje nemaju bazičnu knjigu, poduhvatio se teškog i nezahvalnog posla da takvu knjigu napiše. Autor knjige kreće metodološki vrlo ispravno. Počinje iscrpnim istorijskim pregledom masonske mitologije, koja je prvi i najveći izvor nerazumevanja fenomena masonerije. Drugi iscrpni segment tiče se istorijskog pregleda religija sveta na čijim osnovama se razvijala masonerija. Nužno je bilo postaviti i istorijski okvir svih ovih dešavanja i autor to čini, zaokružujući ovu temu, ne samo u hronološkom smislu već i u pravljenju kopče sa savremenom pozicijom masonerije u svetu. Milan Vidojević, književnik