ZA SVEČOVEČANSKU ZAJEDNICU – DIMITRIJE MITRINOVIĆ


ZA SVEČOVEČANSKU ZAJEDNICU – DIMITRIJE MITRINOVIĆ
Ime autora:
Dušan Pajin

Ime biblioteke:
Srpski geniji

Naziv knjige:
ZA SVEČOVEČANSKU ZAJEDNICU – DIMITRIJE MITRINOVIĆ

Jezik:
Srpski

Pismo:
Ćirilično

Povez:
Broširani

Cena:
1200.00

Klupska cena:
1000.00

Opis:

– Određeni problemi, kao što su populacioni, regionalno i rasno osipanje, rasipanje ili zloupotreba prirodnih i humanih resursa i genetike, ne smeju se više prepustiti slepoj sudbini. Došlo je vreme kad ljudska rasa ne samo može, nego i mora da preuzme inteligentnu kontrolu nad vlastitom sudbinom.

(Dimitrije Mitrinović:
„Integracija Evrope“,
London, 1931. g.)


Dimitrije Mitrinović (1878-1953), jedan od vizionara i velikana kulture 20. veka, je živeo i radio u burnim vremenima 20. v., najpre u BiH, zatim u Nemačkoj, a poslednjih 39 godina (1914-53) u V. Britaniji.

Neprekidno vođen željom da podstakne pozitivne promene u svojoj okolini i širim razmerama, razvijao je svoje ideje i inicijative i pokretao savremenike, a i buduće generacije, da razvijaju svoje odnose i društvo u kojem žive, u duhu svečovečanske zajednice, koja će prevazići vekovna sukobljavanja ljudi - u ratu i miru - i krenuti ka sveopštem dobru i miru.

Razvoj Evropske unije koji je usledio posle njegove smrti dao je jednu realističku, istorijsku dimenziju njegovim vizijama, koje su mnogima, dugo, izgledale kao puka utopija, vođena dobrim željama, a on je ideje o ujedinjenju Evrope razvijao od 1914-50.

Njegovo nasleđe je bilo značajno za 20. vek, a to je ostalo i za 21. vek. Sa tim uverenjem njegovi saradnici i nastavljači u Velikoj Britaniji su (1954) formirali Fondaciju Nova Atlantida (koja je 2010. postala Fondacija Mitrinović – u daljem tekstu Fondacija), čiji je cilj širenje Mitrinovićevih ideja i na potonje generacije –
http://www.mitrinovic-foundation.org.uk


Sa tom inspiracijom i željom je nastala i ova knjiga, posvećena - kako ličnosti i biografiji - tako i idejama, vizijama i inicijativama ovog neumornog pokretača, njegovih savremenika, saučesnika i sledbenika.