Naše poreklo


Naše poreklo
Ime autora:
Dragoljub Vukićević-Sarap

Ime biblioteke:
Tragom Slovena

Naziv knjige:
Naše poreklo

Jezik:
Srpski

Pismo:
Ćirilično

Povez:
Broširani

Cena:
1000.00

Klupska cena:
800.00

Opis:

Naše poreklo treba tražiti u sklopu porekla i ostalih Arijaca, čija su se kretanja i pohodi odvijali u uslovima klimatskih promena na našoj planeti, i imati u vidu da je do verodostojnog konačnog odgovora teško doći, jer on zavisi od verodostojnosti istorijskih spisa i tekstova, hronika, predanja i drugih izvora, iz kojih se mogu rekonstruisati istorijski događaji iz prošlosti. Obzirom na parcijalno tretiranje arijskih korena, i brojne kontraverzne zaključke pojedinih autora o arijskoj pradomovini i njihovim kretanjima tokom istorije, ova knjiga je pokušaj formulisanja koherentnog i celovitog gledanja na problematiku prapostojbine, kretanja i istorijskih tokova kod Arijaca. U njoj su uključeni i podaci o regionalnim i planetarnim kataklizmama koje permanentno periodično, a možda i ciklično, prate život čovečanstva na planeti, pa i život i istorijske tokove kod Arijaca. Značajno mesto je dato rezultatima istraživanja Zaharija Sičina, koji se koristeći tablice sa klinopisom, upustio u tretiranje vremena koje je prethodilo Velikom Potopu, i time dao neke nove poglede na preistoriju, na vreme koje je predhodilo nama poznatoj istoriji.