Biblioteka »TRAGOM SLOVENA«

Izdavač objavljuje dela pomoću kojih se vrši temeljna analiza konstruisanih teorija sa svim posledicama koje su ove teorije proizvele. Publikujući istorijsku građu, vremenom zaboravljenu, ili zabranjenu od strane zvanične nauke, pa time nedostupnu javnosti na uvid, istovremeno pomažući slobodno istraživanje, Izdavač pomaže prodore do novih izvora i otkrivanja novih istina koje bi mogle dati verniju sliku razvoja slovenske civilizacije.

Biblioteku ovakve vrste osmislio je srpski paleolingvista Radivoje Pešićsa sledećim namerama: „Slobodno prikazivanje novih istorijskih izvora i građe osmišljeno transistorijskom orijentacijom i multidisciplinarnim pristupom uz dužno uvažavanje dosadašnjih rezultata van dogmatskih i dnevno-političkih okvira i vrednovanje novih napora svih kategorija zasnovanih na strogo naučnoj zakonitosti u cilju otkrivanja novih svetlosti paleoslovenske civilizacije i pravog značaja njenog doprinosa u razvoju univerzalne civilizacije.“

Biblioteka »ŽENE IZ PROŠLOSTI«

Biblioteka je nastala sa namerom da se osvetle nesvakidašnji ženski likovi iz prevashodno nacionalne, i prošlosti drugih kultura. Ženski likovi iz prošlosti neopravdano su vekovima zanemarivani i želja je Izdavača da se objavljivanjem knjiga o njima ova nepravda bar donekle ublaži.

 

Biblioteka »VED«

Biblioteka je posvećena delima nastalim u najdubljoj drevnosti i porukama koje su iz njih preživele do današnjih dana. Poznato je da su vede najstarije knjige u biblioteci svedočanstva i da su ih stvorili najstariji arijevski narodi za koje zna naša civilizacija. Vedsko nasleđe dugo se prenosilo isključivo usmenim putem a kasnije je zapisano na sanskrtu. Na Beogradskom univerzitetu ne postoje studije sanskrta niti katedre indologije, niti pak, mogućnost izučavanja istočnjačke filosofije i religije. Želja Izdavača je da objavljivanjem knjiga vedskog nasleđa ovu nepravdu barem ublaži. Veda se na sanskrtu – najstarijem jeziku na svetu – isto izgovara i isto znači kao i na srpskom – znanje.

Biblioteka »MIRAZ«

Biblioteka objavljuje dela iz stare Persije − mesta obitavanja Arijevaca koji u kontinuitetu nastavljaju tradiciju Arijevaca sa područja Indije a visoka vrednost njihovih duhovnih i materijalnih dostignuća predstavlja osnovu kasnijih civilizacija. Biblioteka nosi naziv Miraz jer ova reč na staropersijskom i srpskom na samo da se isto izgovara, već ima identično značenje.

 

Biblioteka »SVEDOČANSTVA«

Poslednjih godina 20. veka građani Srbije bili su svedoci mnogih političkih previranja i promena. Shodno svojim ubeđenjima, svako je ove događaje doživeo na svoj način i ima svoju interpretaciju. Neki od njih su svoje utiske zapisali i knjige ove biblioteke predstavljaju te zapise. U nameri da se istorijsko pamćenje sačuva i posluži za kasnija, ozbiljna izučavanja, u biblioteci „Svedočanstva“ objavljuju su pored tekstova stručnjaka i tekstovi svedoka događaja.

Jer, tradicija nas uči da samo narod koji čuva svoju prošlost ima i budućnost. Da dešavanja iz prošlosti ne bi prešla u zaborav, potrebno je sačuvati ih sagledane iz različitih aspekata, jer svako ima pravo na svoje viđenje i svoj doživljaj. Tek objektivno sagledavanje mnoštva različitih podataka omogućava nam istorijsku istinu na koju svi imamo pravo.

Biblioteka»PRVI PREVOD«

 

U biblioteci ''Prvi prevod'' se objavljuju isključivo dela antičke i srednjovekovne književnosti koja nikada ranije nisu bila objavljena na srpskom jeziku. Zadatak ove biblioteke je da dela svetske kulturne baštine koja su nezaobilazna u proučavanju filosofije, sociologije, religije, istorije, istorije umetnosti, teologije i dr. približi srpskom čitaocu i da mu detaljnije informacije kako o samom delu i njegovoj vrednosti, tako i o njegovom autoru.

Ovakav koncept biblioteke čini ciljnu grupu prilično velikom – od srednjoškolske omladine, preko studenata i profesora vezanih za navedena područja istraživanja, do zainteresovanih poštovalaca ove vrste stručne literature.

Biblioteka »DREVNA AMERIKA«

Biblioteka objavljuje stare tekstove koje su iznedrile civilizacije Inka, Tolteka, Asteka, Maja, Olmeka... ali takođe i najnovija istraživanja koja starosedeoce Amerike i njihovu kulturu prikazuju u sasvim novom svetlu.