Izdavačka kuća PEŠIĆ I SINOVI osnovana 1995. godine jedinstvena je po svom utemeljenju i ciljevima koji se prepoznaju kao pronalaženje ključeva koji su u stanju da otključaju šifre minulih vremena, ključnih za razumevanje istorije Slovena, njihove uloge i mesta u humanoj povesti. Antropologija, paleontologija, lingvistika, mitologija, religija, genetika, ravan ljudske istorije objedinjuju se u izdanjima ove izdavačke kuće, pokazujući koliko je veliki zjap između „politički korektne“, institucionalizovane istorije (pre svega zvanične srpske istoriografije) i one do koje se došlo na osnovu arheoloških otkrića i beskompromisnih traganja za istinom koja jedina može da obezbedi rešenje problema identiteta čiji nam je gubitak u protivnom zagarantovan usled kontinuiranog života u laži.

Osnovna namera Izdavača je da objavljuje dela pomoću kojih se vrši temeljna analiza konstruisanih teorija pre svega na polju istoriografije, sa svim posledicama koje su ove teorije proizvele. Publikujući istorijsku građu, vremenom zaboravljenu, ili zabranjenu od strane zvanične nauke, pa time nedostupnu javnosti na uvid, istovremeno pomažući slobodno istraživanje, Izdavač pomaže prodore do novih izvora i otkrivanja istina koje bi mogle dati verniju sliku razvoja Slovenske civilizacije. Biblioteku je osmislio srpski paleolingvista Radivoje Pešić sa sledećim namerama: „Slobodno prikazivanje novih istorijskih izvora i građe osmišljeno transistorijskom orijentacijom i multidisciplinarnim pristupom uz dužno uvažavanje dosadašnjih rezultata van dogmatskih i dnevno-političkih okvira i vrednovanje novih napora svih kategorija zasnovanih na strogo naučnoj zakonitosti u cilju otkrivanja novih svetlosti paleoslovenske civilizacije i pravog značaja njenog doprinosa u razvoju univerzalne civilizacije.“

Smišljenim zanemarivanjem važnosti izvesnog dela istorijskih izvora i građe, indolentnim odnosom prema istraživanju novih izvora i građe koji bi suštinski izmenili inače artificijelnu sliku istorije, nastao je jedan moralni odnos izvesnih nadležnih naučnih institucija koji je oslobodio prostor za pojavu anemičnih, iskonstruisanih i jalovih teorija, s jedne strane, i pojavu pseudonaučnih, diletantskih hipoteza, s druge strane, što je paralisalo stvaralačko istraživanje, umrtvilo pravi naučni rad i nanelo neprocenjivu štetu obrazovanju i javnom informisanju.

Život u neznanju isto je što i život u laži, a život u laži izvor je sukoba i nesporazuma. Upravo iz takvih saznanja nastala je potreba za novim, interdisciplinarnim istraživanjima i potreba za ovakvom jednom izdavačkom kućom zasnovanom na univerzalističkim načelima nauke oslobođene dogmatskih pristupa i umišljenih ciljeva. U tom smislu, izdavačka kuća PEŠIĆ I SINOVI je potpuno jedinstvena. Na tim principima temeljimo sve što radimo, duboko verujući da smo u misiji samosvesti a ne samoljublja, da kao izdavač prećutane istorije suprotnoj strani ukidamo mogućnost da i ovom prilikom prisvaja isključivo pravo na vreme i istinu... Konačno, mi pravimo knjige za manjinu koja predstavlja budućnost.