ZABLUDE, LAŽI I PODANIŠTVO SRPSKE ISTORIJE I LINGVISTIKE


ZABLUDE, LAŽI I PODANIŠTVO SRPSKE ISTORIJE I LINGVISTIKE
Ime autora:
Slovenka Marić

Ime biblioteke:
Tragom Slovena

Naziv knjige:
ZABLUDE, LAŽI I PODANIŠTVO SRPSKE ISTORIJE I LINGVISTIKE

Jezik:
Srpski

Pismo:
Ćirilica

Povez:
Broširani

Cena:
1400.00

Klupska cena:
1000.00

Opis:

"Slovenska istoriografija 19. veka pokušala je da rasvetli mnoge stranice istorije Slovenske civilizacije.Međutim, istoriografija 20. veka je kategorički odbacila ta istraživanja kao nepouzdana. Ustvari, istoriografija 20. veka prihvatila je takozvanu nordijsku istorijsku školu koja je konstruisala prošlost evropske civilizacije, ukazujući preimućstvo u svemu nordijskim plemenima i narodima. U toj konstruisanoj istoriji Sloveni nisu zauzimali ni sekundarno mesto u razvoju evropske civilizacije. Tako falsifikovana istorija, međutim, bila je nametnuta i Slovenima kao jedina njihova istorija i sudbina. Sa tom falsifikovanom istorijom manipulišu i danas protagonisti imaginarnog novog svetskog poretka. Ropska poslušnost njihovih slugu ovde, s druge strane, ne posustaje u svom mračnom pohodu na istinu i to je dovelo do najnovijih stradanja slovenskih naroda, a posebno nas u njima." Radivoje Pešić, (Optužujem ćutanje, Pešić i sinovi, Beograd, 1995.)